Структура портфеля станом на 30.09.19. Недержавного пенсійного фонду «Резерв Рівненщини»

Найменування емітента

Тип активу

Балансова вартість пакету, грн.

Частка в загальній вартості активів, %

Міністерство фінансів України серія 204150 ОВДП 1.279.412 22,31
Міністерство фінансів України серія 195176 ОВДП 880.078 15,35
АТ «ПроКредит Банк» депозит 552.615 9,64
ПАТ «АТ «УКРГАЗБАНК» депозит 532.551 9,29
ПАТ «КРЕДОБАНК» депозит 530.290 9,25
ПАТ «Державний Ощадний банк України» депозит 510.039 8,89
Міністерство фінансів України серія 200174 ОВДП 252.691 4,41
Міністерство фінансів України серія 194468 ОВДП 249.035 4,34
ТОВ «РУШ» серія Е корпоративні облігації 236.297 4,12
ПАТ «Укрпошта» серія A корпоративні облігації 204.214 3,56
АТ «Ідея Банк» депозит 180.000 3,14
Міністерство фінансів України серія 194567 ОВДП 149.860 2,61
ПрАТ «МАУП» серія 1-B корпоративні облігації 98.691 1,72
Міністерство фінансів України серія 199210 ОВДП 39.564 0,69
ПАТ «ПУМБ» поточний рахунок 33.568 0,59
Міністерство фінансів України дебіторська заборгованість 5.971 0,10
Разом (загальна вартість активів) 5.734.876 100,00