Структура портфеля станом на 30.06.19. Недержавного пенсійного фонду «Резерв Рівненщини»

Найменування емітента

Тип активу

Балансова вартість пакету, грн.

Частка в загальній вартості активів, %

Міністерство фінансів України серія 195176

ОВДП

927 304

16,65

Міністерство фінансів України серія 197040

ОВДП

877 863

15,76

ПАТ «АТ «УКРГАЗБАНК»

депозит

532 551

9,56

ПАТ «Державний Ощадний банк України»

депозит

531 478

9,54

ПАТ «КРЕДОБАНК»

депозит

524 541

9,42

АТ «ПроКредит Банк»

депозит

465 786

8,36

Міністерство фінансів України серія 200174

ОВДП

256 591

4,61

Міністерство фінансів України серія 194468

ОВДП

240 312

4,32

ТОВ «РУШ» серія Е

корпоративні облігації

236 183

4,24

ПАТ «Укрпошта» серія A

корпоративні облігації

204 110

3,67

АТ «Ідея Банк»

депозит

180 000

3,23

Міністерство фінансів України серія 194567

ОВДП

156 251

2,81

Міністерство фінансів України серія 198006

ОВДП

151 154

2,71

ПрАТ «МАУП» серія 1-B

корпоративні облігації

98 641

1,77

ПАТ «ПУМБ»

поточний рахунок

46 564

0,84

Міністерство фінансів України серія 186159

ОВДП

44 933

0,81

Міністерство фінансів України серія 199210

ОВДП

38 050

0,68

Міністерство фінансів України серія 185557

ОВДП

29 910

0,54

Міністерство фінансів України серія 185151

ОВДП

21 247

0,38

Міністерство фінансів України серія 186928

ОВДП

5 656

0,10

Разом (загальна вартість активів)

5 569 123

100,00