Азбука инвестора

| А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч

А

Активы на акцию (assets on stock)

отношение активов к общему количеству акций.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL