Щодо ліцензії КУА

Шановні панове,

повідомляємо Вас, про видачу нової ліцензії  ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» з 10.07.2015 року.

За результатами розгляду питань порядку денного засідання НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку), що відбулося 17 червня 2015 року, прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (Рішення №826).

Про що НКЦПФР повідомила КУА листом від 22.06.2015 року № 10/03/13008/ИК та оприлюднила цю інформацію на офіційному веб-сайті НКЦПФР: http://www.nssmc.gov.ua/press/news/nkcpfr_oprilyudneno_rezultati_zasidannya_regulyatora_fondovogo_rinku1.

Зокрема, Рішення № 826 від 17.06.2015 року визначає,  що у зв’язку із закінченням 09.07.2015р. строку дії попередньо виданої ліцензії серії АВ № 534179, НКЦПФР вирішилавидати з 10.07.2015р. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок  12-Л, ідентифікаційний код юридичної особи 22904759) ліцензію  на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Також, листом від 22.06.2015 року № 10/03/13008/ИК Комісія повідомила ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», що оформлену ліцензію можна отримати з 10.07.2015 року.

Отже, з 10.07.2015 року ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АВ № 534179 від 09.07.2010 року, попередньо видана ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» із строком дії до 09.07.2015 року, закінчила строк дії у зв’язку із прийняттям НКЦПФР Рішення № 826 від 17.06.2015р. про видачу нової ліцензії.

Разом із цим, 28.06.2015р. набув чинності ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII, відповідно до п. 13 ст. 13 якого: форму та зміст ліцензії визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

Станом на 10.07.2015р. ані спеціально уповноважений орган з питань ліцензування , ані форма та зміст ліцензії, ще не визначені.

В силу зазначених обставин, за попередньо отриманою КУА інформацією, НКЦПФР не має можливості надати ліцензію на паперовому бланку.

На цей час ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» підготувало письмовий запит на НКЦПФР з метою отримання індивідуального роз’яснення порядку провадження професійної діяльності, з  урахуванням наведених нижче вимог законодавства.

Відповідно до ч.1. ст. 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування», компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією.

Згідно ч.1 ст. 66 Закону України «Про інститути спільного інвестування», діяльність з управління активами інституту спільного інвестування провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.

Частиною 2 розділу І Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням НКЦПФР від 23.07.2013,  № 1281, які встановлюють порядок видачі, переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), визначено, що ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) за умови виконання цих Ліцензійних умов.

На цей час зразок документу «ліцензія» на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) не встановлено. Тобто, до затвердження документу установленого зразка, порядок видачі ліцензії Комісією не передбачає його видачі в паперовій формі.

Ухвала 356