Про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Компанія по управлінню активами «Національний резерв»

Річні Загальні збори ПрАТ «Компанія по управлінню активами «Національний резерв» відбудуться 23 квітня о 10.30.

  1. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного ЗЗА
  2. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 2018
  3. Перелік документів для участі акціонера у ЗЗА
  4. Інформація про загальну к-ть акцій та голосуючих акцій