Рішення НР ПАТ ЮНІДО №5

26.12.2018 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮНІДО" було прийнято рішення про погодження зменшення вартості чистих активів та вжиття заходів щодо їх збільшення.

Детальніше