Структура портфеля станом на 30.09.18. Недержавного пенсійного фонду «Резерв Слобожанщини»
Найменування емітента Тип активу Балансова вартість пакету, грн. Частка в загальній вартості активів, %

Міністерство фінансів України серія 195176

ОВДП

91073,12

16,62

Міністерство фінансів України серія 197040

ОВДП

80179,02

14,63

АТ "ОТП Банк"

депозит

52659,60

9,61

ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ"

Кошти на біржі

51130,78

9,33

ПАТ "Державний Ощадний банк України"

депозит

50547,50

9,22

ПАТ "ПУМБ"

поточний рахунок

43754,81

7,98

ПАТ "КРЕДОБАНК"

депозит

40452,10

7,38

Міністерство фінансів України серія 194468

ОВДП

32775,49

5,98

ТОВ "РУШ" серія Е

корпоративні облігації

24670,56

4,50

Міністерство фінансів України серія 198006

ОВДП

24625,92

4,49

Міністерство фінансів України серія 194567

ОВДП

20601,02

3,76

Міністерство фінансів України серія 186159

ОВДП

12846,62

2,34

ПАТ "ВНЗ "МАУП" серія 1-B

корпоративні облігації

12203,05

2,23

Міністерство фінансів України серія 185151

ОВДП

5966,84

1,09

Міністерство фінансів України серія 185557

ОВДП

4556,43

0,83

Разом (загальна вартість активів)

548 043

100,00