Структура портфеля станом на 31.03.18. Недержавного пенсійного фонду «Резерв Слобожанщини»
Найменування емітента Тип активу Балансова вартість пакету, грн. Частка в загальній вартості активів, %
Міністерство фінансів України серія 195176 ОВДП 91357,87 17,31
Міністерство фінансів України серія 197040 ОВДП 81474,25 15,44
ПАТ "КРЕДОБАНК" депозит 50581,87 9,59
ПАТ "Державний Ощадний банк України" депозит 50565,75 9,58
АТ "ОТП Банк" депозит 50057,52 9,49
АТ «Укрексімбанк» депозит 50000,00 9,47
Міністерство фінансів України серія 194468 ОВДП 32964,98 6,25
ПАТ "ПУМБ" поточний рахунок 29499,34 5,59
ПАТ "Альфа Банк" серія 2-К корпоративні облігації 23937,43 4,54
Міністерство фінансів України серія 194567 ОВДП 20714,70 3,93
Міністерство фінансів України серія 186159 ОВДП 18774,75 3,56
ПАТ "ВНЗ "МАУП" серія 1-B корпоративні облігації 12196,84 2,31
Міністерство фінансів України серія 185151 ОВДП 8830,10 1,67
Міністерство фінансів України серія 185557 ОВДП 6754,99 1,28
Разом (загальна вартість активів) 527 710 100,00