Наш рейтинг. Жовтень 2010

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» присвоїло КУА «Національний резерв» рейтинг на рівні uaBBВ.amc. Компанія стало другою КУА в країні, якій присвоєно інфраструктурний рейтинг і ймовірність виконання фідуціарних (від лат. Fiducia - віра, довіра) зобов’язань якої оцінено незалежним агентством.

Згідно з висновками рейтингового звіту компанія з рейтингом на рівні uaBBВ.amc з досить хорошим рівнем вірогідності виконає свої фідуціарні зобов’язання перед клієнтами, має для цього матеріально-технічну базу, кадровий і ресурсний потенціал.

РА «Експерт-Рейтинг», яке є найбільшим оператором ринку добровільного рейтингування в Україні, визначає фінансовий стан КУА «Національний резерв» як дуже стійкий. «В КУА «Національний резерв» основна маса потенційно небезпечних для інвесторів ситуацій, за яких може виникнути конфлікт інтересів, пригнічена процедурними методами, – наголошується у висновках до звіту, – на шкоду прибутковості НПФ КУА відмовилася від взаємодії з торговцем, який входить разом із КУА до Корпорації Бізнес Конгрес. (...) У КУА діє комітет управління ризиками, в якому адміністрація компанії, що відповідає за господарську частину, не має вирішального голосу. В КУА функціонує повноцінна система контролю за роботою інвестиційних управляючих, яка мінімізує можливість зловживань».

«Приймаючи рішення про проходження процедури рейтингування півроку тому, – зазначає голова наглядової ради компанії Олег Лиховид, – ми передусім керувалися бажанням стати ближче до своїх клієнтів і на регулярній основі інформувати їх про стан справ у нашій компанії. Клієнт, який довіряє КУА свої заощадження, або, тим більше, пенсійні накопичення, має право знати про те, що відбувається в компанії. (...) У КУА «Національний резерв» є людський і ресурсний потенціал для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами найкращим чином, і за допомоги рейтингів, у тому числі, ми хотіли б повідомити про це ринок».

file icon pdf Рейтинговий звіт (російською)

file icon pdf Рейтинговий звіт (англійською)

Свідоцтво про присвоєння рейтингу надійності Свідоцтво про присвоєння рейтингу надійності (на англійській мові)